SẢN PHẨM


PHÒN XÔNG HƠI 4 – 6 NGƯỜI

PHÒNG XÔNG HƠI HỒNG NGOẠI KẾT HỢP XÔNG HƠI KHÔ H32S-L4

PHÒNG XÔNG HƠI HỒNG NGOẠI H05-L4

PHÒNG XÔNG HƠI KHÔ BS-7689L